Förtroende och goda referenser
Essen Bygg AB har varit verksamma sedan 1994 och har på de 18 åren byggt upp en förtroende hos de större beställarna vilket resulterat i att de har stor erfarenhet av totalentreprenader i större skala. De har varit inblandade i nybyggnationer av gruppboenden och skolor till om- och tillbyggnationer av industrilokaler. Den gemensamma nämnaren är service, kvalitet och nöjda kunder.
Essen Bygg AB grundades av Hans von Essen som trots att han idag är pensionär fortfarande är stommen i företaget. Idag drivs företaget vidare av hans fru Susanne Sammens von Essen som också sköter de dagliga operationerna tillsammans med ett femtontal mycket trogna medarbetare. Den låga personalomsättningen är också ett kvitto på att de uppsatta målen och verksamheten bedrivs på ett långsiktigt och hälsosamt vis.
- Personalen trivs hos oss och vi trivs med dem, vi skulle inte kunna önska oss bättre medarbetare. De är de som är företagets ansikte utåt och en av anledningarna till att vi återkommande får förtroende från beställare som är väldigt noga med hur deras upphandlingar sköts. Eftersom vi har låg personalomsättning så kan vi också leverera en hög och jämn kvalitet, berättar Susanne.

Bland de många beställarna finns både företag, kommuner och landsting av högsta dignitet vilket borgar för att Essen Bygg AB levererar hög kvalitet till bra priser och enligt utsatt tidsschema. Som exempel på beställare kan nämnas Sundsvall kommun, Timrå kommun, Arla och Aga Gas. Med erfarenhet från vitt skilda projekt som kommunala anläggningar till industri- och lagerlokaler kan de ta sig an i princip alla sorters uppdrag.

Essen Bygg AB har arbetat över stora delar av Sverige men har de senaste åren hållit sig mestadels i Västernorrland. Högkonjunktur och ett gott renommé i regionen har gett tillräckligt med uppdrag i närområdet. Devisen de strävar efter är att varje uppdragsgivare ska vara en god referens, en strävan de allt av att döma lever upp till.

Essen Bygg AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 060-12 52 32


Email:
essenbygg.ab@telia.com

Hemsida:
www.wolmsta.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN